Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra
Goed om te weten

Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Klik hier voor de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”. 


Afspraak afzeggenappeltaart
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het
geven van duidelijke adviezen.

 

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra

Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens 

Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
 
Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijkheemstra.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-83597733 of via info@dietistenpraktijkheemstra.nl

 

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Sandra Heemstra kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via 06-83597733 of via info@dietistenpraktijkheemstra.nl

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.